Csak az kérhető fel az egyesület egyes produkcióiban való közreműködésre, aki a produkciók megvalósításának általános szerződési feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el!

A produkciók megvalósításának általános szerződési feltételei

Amely vonatkozik a Budapesti Szimfonikus Zenekar Egyesületre, mint Megbízóra, és az adatait az egyesület honlapján regisztráló, az Egyesület célkitűzéseinek megfelelő munkákban (művészeti tevékenységekben) részt venni kívánó személyre, mint Megbízottra ( a továbbiakban együttesen, mint Felekre).

 1. Az Egyesület az alapszabályában megfogalmazott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében a magyar és külföldi zenei értékek felkutatásában, magas művészi szintű tolmácsolásában és hangrögzítésében vállalt szerepénél fogva honlapján eseményeket tesz közzé, amelyben való részvétel a partitúrákban megadott előadóművészi létszám arányában lehetséges.
 2. A partitúra utasításai szerint kiírt, az egyes produkcióknál kialakított részvételi létszámokhoz a résztvevők neveit az Egyesület megbízásából az egyes szólamok beosztói rendelik oly módon, hogy a résztvevőket előzetesen személyesen, telefonon, vagy elektronikus levélben felkeresik és szóbeli vagy írásos nyilatkozatát kérik az adott produkcióban való részvételüket illetően.
 3. Amennyiben a megkeresett személyek szóban vagy írásban nyilatkoznak részvételi szándékukról, akkor a szólambeosztók az illetők neveit beírják a produkció beosztó munkalapjára. A felek tudomásul veszik, hogy a munkalapra történő felírással  közöttük szerződés jött létre, a munkalapot az adott produkció megvalósítása tekintetében megbízási szerződésének tekintik.
 4. A Megbízó, illetőleg annak nevében a Szólambeosztó köteles a Megbízottakat haladéktalanul értesíteni szóban vagy elektronikus üzenet formájában minden olyan esetben, ha a produkciók eredeti koordinátái (helyszín, időpont, időtartam, órabér) tekintetében változás állt elő.
 5. Megbízottnak ebben az esetben mérlegelési joga van az esetleges visszalépését illetően.
 6. Megbízott köteles azon a produkción legmagasabb szintű művészi felkészültségével részt venni, amelyre a szólambeosztóval történt egyeztetés szerint a nevét beírják. Amennyiben egy elvállalt produkcióról a megbízott indokolatlanul távol marad,  a későbbi produkciókban való részvételből kizárható. 
 7. A Megbízott jelenlétét köteles aláírásával hitelesíteni jelenléti íven. Megbízó ennek alapján a produkciók honoráriumának (jogdíjának) folyósítását 2 hónapon belül utalással, vagy szükség esetén készpénzes kifizetéssel teljesíti.
 8. A Megbízottak számára a produkció órabérének és a részvételi órák szorzata fizethető ki. Az órabér bizonyos művészeti kategóriák esetében – amelyről az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik – az órabéreket meghatározott szorzókkal csökkentheti, vagy emelheti.
 9. Megbízott, ­amennyiben társas vállalkozás számláját kívánja benyújtani a produkció végeztével, köteles bizonyítani, hogy a számlát kiállító vállalkozás képviseleti joggal felruházott vezetője, vagy jogviszonyban álló alkalmazottja. Társas vállalkozás esetén a produkcióra (vagy több produkcióra) külön szerződést kell létrehozni az Egyesület és a társas vállalkozás között, rögzítve a társas vállalkozás részéről a munkára kijelölt személy(ek) nevét.
 10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 11. Fentiekkel egyetértek és magamra kötelező érvényűnek tekintem!